Lịch sử công ty

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

28/04/2011: Công ty CP Hóa chất Miền Bắc (NIC) được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 022 031 000086 do Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp.

07/03/2012: Ký kết Hợp đồng thuê đất với Công ty CP KCN Đình Vũ đầu tư xây dựng Kho bồn chứa Hóa chất - Hóa dầu.

18/05/2012: Khởi động dự án đầu tư xây dựng Kho chứa Hóa chất - Hóa dầu quy mô lớn tại Lô CN 5.2A, Khu Hóa chất Hóa dầu, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

01/08/2013: Khánh thành Kho bồn chứa Hóa chất – Hóa dầu giai đoạn I và bắt đầu đi vào hoạt động, dung tích đạt 9.480 m3.

31/12/2019: Hoàn thành xây dựng mở rộng Kho bồn chứa Hóa chất – Hóa dầu giai đoạn II, tổng dung tích đạt 17.000 m3, gồm 15 bồn chứa hóa chất, trong đó 12 bồn 1.250 m3 và 3 bồn 660 m3; cung cấp ổn định các sản phẩm hóa chất dung môi cơ bản cho các Công ty sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam.