Hotline: 0379190650

Tổng giám đốc: 024 3758 6994
024 3758 6994 | sales@tanking.com.vn

Kinh doanh Methanol

Methanol là một trong những sản phẩm chính của NIC. NIC bắt đầu nhập khẩu và phân phối Methanol vào thị trường Miền Bắc và Miền Trung Việt…

Kinh doanh xút lỏng NaOH

Xút lỏng là một trong những sản phẩm chính tiên phong của NIC. NIC bắt đầu nhập khẩu và phân phối Methanol vào thị trường Miền Bắc…

Kinh doanh các dung môi hữu cơ khác

Bao gồm 8 sản phẩm chính

Cho thuê bồn chứa hóa chất

Kho chứa Hóa chất – Hóa dầu có tổng dung tích 17,000 m3 gồm các bồn có dung tích từ 660 m3 đến…