Hotline: 0379190650

Tổng giám đốc: 024 3758 6994
024 3758 6994 | sales@tanking.com.vn
Trang chủ / Giới thiệu / Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NIC thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 022 031 000086 ngày 28/04/2011 do Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp.

Ngày 07/03/2012, NIC ký kết Hợp đồng thuê đất với Công ty CP KCN Đình Vũ đầu tư xây dựng Kho bồn chứa Hóa chất - Hóa dầu.

Ngày 18/05/2012, NIC khởi động dự án đầu tư xây dựng Kho chứa Hóa chất - Hóa dầu quy mô lớn tại Lô CN 5.2A, Khu Hóa chất Hóa dầu, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng, Việt Nam.

Ngày 01/08/2013, NIC khánh thành Kho bồn chứa Hóa chất – Hóa dầu, giai đoạn I và bắt đầu đi vào hoạt động, dung tích đạt 9.480 m3, cung cấp ổn định các sản phẩm hóa chất dung môi cơ bản cho các Công ty sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam.