Hotline: 0379190650

Tổng giám đốc: 024 3758 6994
024 3758 6994 | sales@tanking.com.vn
Nhân viên cơ khí làm việc tại KCN Đình Vũ
Nhân viên cơ khí làm việc tại KCN Đình Vũ

Số lượng: 3

Ngày đăng: 31/03/2017

Nhân viên giao nhận hàng hóa
Nhân viên giao nhận hàng hóa

Số lượng: 3

Ngày đăng: 28/03/2017

Đang cập nhật
Đang cập nhật

Số lượng: 4

Ngày đăng: 28/03/2017

Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 5

Ngày đăng: 28/03/2017

Telesales
Telesales

Số lượng: 1

Ngày đăng: 28/03/2017