Hotline: 0379190650

Tổng giám đốc: 024 3758 6994
024 3758 6994 | sales@tanking.com.vn
Trang chủ / Giới thiệu / Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Công ty Hóa chất Miền Bắc kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất: 

- Kinh doanh Methanol

- Kinh doanh xút lỏng NaOH

- Kinh doanh các dung môi hữu cơ khác

- Cho thuê bồn chứa